Terapiridning hos Stall Sundet

Vi har dessverre ikke terapiridning høen 2013. Men håper vi er i gang igjen med dette fra nyttår

Timene mandag ledes av fysioterapeut og rideterapeut Nina L. Balch-Barth, Berith Sundet har hovedansvaret for stallen og hestene. Nina har mangeårig erfaring som leder av terapiridning, hun kjenner hestene godt og bygger sammen med Berith videre på det gode samarbeidet de hadde gjennom 12 år på Lillemorstallen.

Vi bruker kun islandshester i terapiridningen. Disse er ganske små og egner seg dermed spesielt godt for barn og ungdom.
En terapiridetime varer i 45 minutter, med 30 minutter ridning og 15 minutter til av- og påstigning. Alle ryttere må ha henvisning fra lege før de begynner å ri.

Stallen har forskjellig utstyr som håndtak, barnesal, dobbeltsal (for små ryttere som trenger bakrytter) og løkketøyler.

For mer informasjon og påmelding kontakt:

Berith- telefon 988 54 298 eller mail: post@stallsundet.no
eller
Nina- telefon 938 87 899 eller mail: ninalbb@hotmail.com

For mer informasjon om Berith, Nina eller deres medhjelpere i terapien, klikk deg inn på siden "Om oss"

Hva er terapiridning?

Terapiridning er en behandlingsform der hestens rytmiske bevegelser blir overført til rytteren. Dette er gunstig for opptrening av balanse, styrking av muskulatur, symmetrisk muskelarbeid og koordinasjon. Ridningen kan løse opp spenninger og spasmer i muskultauren. Som holdningskorrigerende tiltak er terapiridning suverent.

Kontakten med hesten og lysbetont mestringsopplevelse står sentralt i behandlingen. Dette bygger opp under sansetrening og motorisk trening, samt for læring og stimulering av konsentrasjonsevne og sosial tilpasning.

Terapiridning egner seg flott for personer med medfødte eller ervervede lidelser som Cerebral parese, fysisk eller psykisk utviklingshemming og sosiale tilpasningsvansker. Syns- og hørselshemmede, personer med alvorlige lammelser etter poliomyelitt, hjerneskade etter slag og ulykker, demens eller muskel- og skjelettlidelser kan også ha stort utbytte av terapiridning.

Terapiridning kan kun utøves av spesialutdannede fysioterapeuter med godkjenning fra Norges fysioterapi forbund. Henvisning får man hos legen sin.
(Kilde: faggruppe for terapiridning, www.fysio.no)

Stall Sundet, Hoens Bruk, Hoensveien 3300 Hokksund. Telefon: 988 54 298 mail: post(a)stallsundet.no ORG.NR: 995 558 505