Stall Sundets Rideskole

Stall Sundet har rideskole på ettermiddag/ kveld tirsdag, onsdag og torsdag, samt fredag formiddag.

Vi tilbyr grunnleggende rideopplæring med enkel sprang og dressur, samt grunnleggende gangartsridning og turridning i flott natur på snille, rolige og erfarne skolehester. Kursene er tilpasset elevenes rideerfaring og vi etterstreber å sette sammen elevgrupper med likest mulig erfaring og kunnskap slik at alle skal få mest mulig ut av sin undervisningstid. Kursgruppene er små, hvilket gir instruktøren god tid til hver enkelt elev. Vi har også egne kurstimer for voksne elever, ett tilbud som erfaringsmessig er svært populært.

En undervisningstime varer i 45 minutter. Elevene anbefales å komme 15 minutter før timen for å være med på klargjøring av hesten, samt å sikre at timen kommer i gang når den skal.

Nedre aldersgrense for rideskolen er 8 år, men den øvre aldersgrensen begrenses kun av fysisk form og vilje:) Vi har delt undervisningsåret inn i to etter skoleruten for Drammen kommune. Høstsemesteret vil normalt gå fra august til desember og vårsemesteret fra januar til juni. Rideskolen holder stengt i skolens ferier.

Ridekursene koster 220 kroner timen som betales samlet forskuddsvis ved starten av hvert semester.

Ved siden av fast rideskoledrift tar Berith imot ryttere med og uten egen hest for privatundervisning, ta kontakt for nærmere avtale. Det er også mulig å bestille rideturer av ulik varighet. Ta kontakt for tilbud og avtale :)

For mer informasjon og påmelding:

Stall Sundet
Telefon: 988 54 298
Epost: post@stallsundet.no
Eller kom på besøk i stallen.

Stall Sundet, Hoens Bruk, Hoensveien, 3300 Hokksund. Telefon: 988 54 298 mail: post(a)stallsundet.no ORG.NR: 995 558 505